مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران > شرکت کنندگان > جدول زمان‌بندی
Menu

جدول زمان بندی مسابقات

پیش ثبت نام 

۲۹ آذر - ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

 

بررسی فنی تیم ها

۱۱ - ​۲۶ بهمن ۱۳۹۶

 

ثبت نام زود هنگام

۲۷ بهمن - ​۹ اسفند ۱۳۹۶

 

ثبت نام با تاخیر

۱۰ - ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

 

حضور و آماده سازی تیم ها در محل مسابقات 

۱۴ - ​۱۵ فروردین ۱۳۹۷

 

برگزاری مسابقات (بازدید آزاد برای عموم)

۱۶ - ۱۸ فروردین ۱۳۹۷