مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران > شرکت کنندگان > محل برگزاری
Menu

محل برگزاری مسابقات

محل برگزاری این دوره از مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران در محل دایمی نمایشگاه های بین الملی تهران می باشد.