مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران > لیگ ها > فوتبال ربوکاپ > شبیه ساز فوتبال سه بعدی
Menu

اولین بار لیگ شبیه‌سازی سه بعدی در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از مسابقات شبیه‌سازی فوتبال در روبوکاپ برگزار شد. پیش از آن، شبیه‌سازی فوتبال شامل مسابقه‌های دو بعدی و مربی(و ارائه ابزارهای گرافیکی) بود. تیم‌های شبیه‌سازی دو بعدی به سطوح بالای تصمیم‌گیری می‌پردازند که استفاده از آن‌ها در روبوت‌های فوتبالیست با محدودیت‌های سخت‌افزاری به راحتی امکان‌پذیر نیست. شبیه‌سازی سه بعدی با هدف نزدیک کردن این دو به هم پدید آمده است.

در نسخه‌ی حاضر شبیه‌ساز سه بعدی هر تیم شامل ۱۱ روبات شبیه‌سازی شده می‌باشد. این روبوت‌ها مدل شبیه‌سازی شده‌ی روبوت‌های نائو هستند. شبیه‌ساز فیزیکی قوانین فیزیکی مانند شبیه‌سازی مفاصل، وزن و اصطکاک را شبیه‌سازی می‌کند. هر تیم شبیه‌سازی فوتبال شامل یک مجموعه چند عامله از بازیکنان است که به‌طور مستقل تصمیم‌گیری می‌کنند

قوانین

تأیید صلاحیت

مسابقات

رئیس کمیته‌ی فنی:

هدایت وطن‌خواه، ایران

 

اعضای کمیته‌ی فنی:

مهدی همدرسی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

پگاه معتکفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران

جدول زمان بندی

Farvardin 16thApril 5th Upload + Test for seeding round
       
       
Farvardin 17thApril 6th 10:00 – 12:00 Seeding round
   
12:00 – 14:00 Upload + Test for round 1
   
14:00 – 16:00 Round 1
   
16:00 – 17:00 Upload + Test for round 2
   
17:00 – 18:00 Round 2
   
18:00 – 20:00 Upload + Test for challenge
       
       
Farvardin 18thApril 7th 9:00 – 11:00 Challenge
   
11:00 – 12:00 Upload + Test for Semi-final
   
12:00 – 13:00 Semi-final
   
13:00 – 14:00 Upload + Test for Final
   
14:00 – 14:30 Final

تیم های پذیرفته شده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 Nexus3D Reza Etemadi Idgahi - Iran
2 AIUT3D Maziar Palhang - Iran
3 UTAustinVilla Faraz Torabi University of Texas at Austin United States
4 Mithras3D Fateme Hassani - Iran

تیم های پیش ثبت نام کننده

  نام تيم سرپرست تيم وابستگى كشور
1 Nexus3D Reza Etemadi Idgahi - Iran
2 AIUT3D Maziar Palhang - Iran
3 UTAustinVilla Faraz Torabi University of Texas at Austin United States
4 Mithras3D Fateme Hassani - Iran

نتایج

Day 1

Game log files: ftp://80.191.216.103/Soccer3D/

Day 2
 
Seeding Round
                 
Group A
  UT Austin Villa AIUT3D Nexus3D Miracle3D   Score Goal Diff Rank
UT Austin Villa   6 – 0 5 – 0 8 – 0   9 19 1
AIUT3D 0 – 6   2 – 0 4 – 0   6 0 2
Nexus3D 0 – 5 0 – 2   0 – 1   0 -8 4
Miracle3D 0 – 8 0 – 4 1 – 0     3 -11 3
                 
Group B
  Apollo3D Kylinsky3d Acyut     Score Goal Diff Rank
Apollo3D   2 – 0 7 – 0     6 9 1
Kylinsky3d 0 -2   1 – 0     3 -1 2
Acyut 0 – 7 0 – 1       0 -8 3

 

Round 1
                 
Group A
  UTAustinVilla Kylinksy Miracle3D     Score Goal Diff Rank
UTAustinVilla   8 – 0 4 – 0     6 12 1
Kylinksy 0 – 8   0 – 1     0 -9 3
Miracle3D 0 – 4 1 – 0       3 -3 2
                 
Group B
  Apollo3D AIUT3D Acyut Nexus3D   Score Goal Diff Rank
Apollo3D   2 – 0 4 – 0 1 – 0   9 7 1
AIUT3D 0 – 2   5 – 0 0 – 0   3 3 3
Acyut 0 – 4 0 – 5   0 – 5   0 -14 4
Nexus3D 0 – 1 0 – 0 5 – 0     3 4 2

 

Round 2
               
Group A
  UTAustinVilla Nexus3D Kylinsky   Score Goal Diff Rank
UTAustinVilla   8 - 0 10 - 0   6 18 1
Nexus3D 0 - 8   0 - 0   1 -8 2
Kylinsky 0 - 10 0 - 0     1 -10 3
               
Group B
  Apollo3D Miracle3D AIUT3D   Score Goal Diff Rank
Apollo3D   1 - 0 0 - 2   3 -1 2
Miracle3D 0 -1   0 - 4   0 -5 3
AIUT3D 2 - 0 4 - 0     6 6 1
Day 3
 
Penalty Challenge
           
First match
AIUT3D 2 – 3 UTAustinVilla
           
Second match
Nexus3D 3 – 3 AIUT3D
           
Third match
Nexus3D 1 – 3 UTAustinVilla
 

 

 
Semi Finals
           
First match
UTAustinVilla 7 – 0 Apollo3D
           
Second match
AIUT3D 1 – 0 Nexus3D
 

 

 
Finals
           
First match
UTAustinVilla 7 - 0 AIUT3D
           
Second match
Apollo3D 1 - 0 Nexus3D